logo    AUTODÍLY DOMU    Nové i použité autodíly  

OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

1. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.autodilydomu.cz, jehož provozovatelem je firma Karel Sojka, Wagnerova 138/4, Praha 11 - Háje, IČ: 70077479.

2. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

a) Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu www.autodilydomu.cz, telefonické objednávky a objednávky podané elektronickou (e-mail) či písemnou formou jsou považovány za závazné.

b) Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami.

c) Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávce. Je-li dodací adresa odlišná od fakturační, je nutno uvést obě adresy.

d) Při nákupu zboží firmou je nutno uvést k fakturační adrese identifikační číslo firmy a daňové identifikační číslo u plátců DPH.

3.Ceny zboží

Provozovatel internetového obchodu Karel Sojka (dále jen „provozovatel“) je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.autodilydomu.cz (dále jen „e-shop“) jsou uváděny včetně DPH. Ceny jsou platné v momentě nákupu. Akční ceny jsou platné v momentě nákupu nebo do vyprodání zásob.

Pneu a disky se prodávají od 2 kusů. Jeden kus lze koupit pouze po telefonické domluvě.

U dodávkových pneumatik se k dopravě připočítává 30,- za 1 pneu z důvodu vyšší hmotnosti.

4. Práva a povinnosti prodávajícího

a) Prodávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na uvedenou adresu kupujícího. Daňový doklad - záruční list je vždy součástí zásilky.

b) Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případech, že se zboží již nevyrábí, nedodává, výrazným způsobem se změnila jeho prodejní cena, nebo není dlouhodobě skladem.

V případě, že tato situace nastane, prodávající se zavazuje, že neprodleně (e-mailem nebo telefonicky) kontaktuje kupujícího a domluví se na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, apod.).

c) Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně neplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.

d) Prodávající si vyhrazuje právo požadovat platbu předem nebo finanční zálohu u atypického zboží nebo zboží na objednávku. Tato záloha nebo platba je nevratná.

e) Prodávající má povinnost vymazat registrovaného kupujícího z databáze v případě, že o to písemně požádá.

f) U nadrozměrných a těžkých zásilek může být účtována vyšší cena dopravy, v tomto případě informujeme zákazníka předem.

5. Práva a povinnosti kupujícího

a) Kupující je povinen uvést správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno a telefonní číslo.

-         dodací adresa je platná pouze zadaná v objednávce, nelze adresu měnit např. podle hodiny doručení

b) Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu.

-         v případě opětovného zaslání zásilky po jejím včasném nepřevzetí jsou kupujícím hrazeny prodávajícímu náklady spojené s odesláním objednávky v plné výši (poštovné)

-         v případě nepřevzetí objednávky - zásilky na dobírku nebo objednávky s doručením rozvozem je stanoveno penále 300,- Kč na úhradu nutných nákladů, které prodávajícímu vznikly neodebráním objednávky, splatné do 14-ti kalendářních dnů od vrácení zásilky

-         v případě nepřevzetí objednávky zboží - atypických dílů nebo exkluzivních dílů , které se nevyskytují ve větším počtu, např. vyráběné v menších sériích , které je zadáno k výrobě, je kupujícím hrazena prodávajícímu plná cena zboží - u tohoto zboží Vás kontaktujeme předem telefonicky nebo e-mailem pro potvrzení doby dodání a potvrzení objednávky s uvedením této skutečnosti, nebo požadavkem platby či zálohy předem dle bodu 3. d)

-         lhůta pro převzetí objednávky - zásilky Českou poštou je 7 kalendářních dnů od doručení na dodací poštu včetně.

c) Kupující je povinen si zásilku prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě poškození zásilky přepravcem je nutné, aby kupující reklamoval závadu u přepravce a sepsal s ním reklamační protokol. V případě zjištěných závad je kupující povinen odmítnout převzetí zásilky a neprodleně informovat prodávajícího o těchto závadách písemně, e-mailem nebo telefonicky. V oznámení musí být přesný popis závady a opis (kopie) reklamačního protokolu.

6. Storno objednávky

Kupující má možnost objednávku zrušit kdykoliv až do odeslání zboží přepravcem. Prodávající má možnost zrušit objednávku pokud kupující vyplní chybné nebo neúplné kontaktní údaje, nedodrží podmínky objednávky, jestliže zboží se již nevyrábí či nedodává, či pokud se výrazným způsobem změnila cena u dodavatele zboží a kupující změnu ceny neakceptuje. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena zpět způsobem, na kterém se obě strany dohodnou.

7. Vrácení zboží

Kupující má právo dle odst. 6 zák. č.367/2000 Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez nutnosti uvádění důvodu takového odstoupení V případě takovéhoto odstoupení se postupuje následovně:

-         Doručíte nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, včetně záručního listu, prodejního dokladu, českého návodu a veškerého dodaného příslušenství ve lhůtě do 14 dnů od převzetí zboží na adresu: Wagnerova 138/4, Praha 11 – Háje  149 00

-         Při zaslání zboží je rozhodující datum odeslání. Doporučujeme Vám zboží pojistit. Neposílejte zboží na dobírku, v takovém případě nebude dobírka převzata.

-         Zboží vraťte nejlépe v původním, kompletním a nepoškozeném obalu. Pokud je obal součástí výrobku nebo charakter výrobku požaduje zachovat obalový materiál např. plastové kelímky, kdy odstraněním obalu dochází k hygienickému znehodnocení výrobku, je obal požadován při vrácení zboží v nedotčené podobě.

  - Peníze Vám vrátíme nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy a to pouze peníze za zboží, nikoliv náklady na dopravu.

  - Pokud hodnota nového výrobku byla použitím snížena, podle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku bude odečtena od vrácené částky za zboží částka, o kterou byla snížena hodnota nového výrobku.

 8. Záruka a reklamace

Na veškeré zboží Vám poskytujeme záruku minimálně 24 měsíců od převzetí zboží, není-li v záručním listě specifikována záruka ještě delší (tzv. prodloužená záruční doba). U některých výrobků je záruční list nahrazen prodejním dokladem, v tomto případě je pro reklamaci potřeba pouze tento prodejní doklad, který Vám dodáme ke každému zboží. Lhůta vyřízení reklamace je 30 kalendářních dnů od doručení reklamovaného zboží prodávajícímu. Reklamované zboží je nutné dopravit k nám jakýmkoliv způsobem na naši adresu. Zpět bude opravený výrobek dopraven na naše náklady.

Faktura přiložená k zásilce při platbě dobírkou a prodejka při platbě v hotovosti slouží zároveň jako dodací a záruční list. Po nákupu zboží je zákazník oprávněn uplatnit rozpor s kupní smlouvou.

www.autodilydomu.cz si vyhrazuje právo na změnu těchto podmínek bez udání důvodu. Na již uzavřenou kupní smlouvu se vztahují obchodní podmínky platné v době jejího uzavření.

 

 

ZGY4Z